[scroll down for English version]

  • SAM je metoda, kterou jsem vyvinula, protože jsem měla pocit, že na mne nic nezabírá. Byla jsem silná kuřačka a několikrát jsem se snažila přestat. Vždy se mi to podařilo na několik týdnů, ale pak jsem do toho spadla znovu.
  • Odvykání pro mne mělo dvojí tvář: Takřka jsem se bála představy, že nebudu kouřit, ale opravdu jsem toho chtěla docílit. Jenže byly dny, kdy se mi vůbec nechtělo přestat, a skoro by se dalo říci, že jsem na svůj vztah s cigaretou byla pyšná. Připomíná vám to něco?

Přestat kouřit není vůbec snadné. Závisí to na mnoha faktorech a musíte k tomu přistupovat na různých úrovních.

Z tohoto důvodu SAM kombinuje metody zacílené na různé funkce, které kouření plní: na společenskou, návykovou, fyzickou či mentální funkci – nebo to vše dohromady. S různými vrstvami závislosti bojuje SAM tak, že ovlivňuje biochemické procesy v mozku, jejichž vinou závislost přetrvává.

SAM kombinuje…

  • bylinné doplňky stravy – řeší společenskou a návykovou funkci kouření,
  • fyzické algoritmy – ovlivňují procesy v mozku, které jsou spojené s nikotinovou závislostí, a
  • mentální metody – prostřednictvím binaurálních zvukových souborů přeprogramují procesy v mozku

… s mnoha důležitými poznatky, které udrží vaši motivaci a nedovolí vám sklouznout zpět tam, kde jste byli.

Osvojte si metodu SAM na pouhý jeden den a s konečnou platností změňte svůj život. Svůj první nekuřácký den si rezervujte zde.

  • SAM is a method I developed because nothing seemed to work for me. I was a heavy smoker, had tried to stop several times, always managed a couple of weeks, and then started again.
  • Trying to stop was an ambiguous thing; I was almost afraid of the prospect of being a non-smoker but wanted it so badly. And yet there were days where I did not want to stop at all and was almost proud to be a smoker. Can you relate?

Quitting smoking is a complex issue, and it is far from easy. It depends on many factors and needs to be addressed on different levels.

This is why SAM combines methods to tackle the various functions which smoking fulfils for you: whether social, habitual, physical, or mental, or all of them. To address these different layers of addiction, SAM influences the biochemical processes in the brain, which are responsible for your ongoing addiction.

SAM combines …

  • support through herbs – to tackle the social and habitual function of smoking
  • physical algorithms- to influence processes in the brain connected to nicotine addiction, and
  • mental methods – to rewire these processes via individual binaural sound files

… with a lot of important knowledge that keeps you motivated and prevents relapse.

Learn the SAM method in only one day and change your life forever. Book your first day as a non-smoker here.