[Scroll down for English version]

Jak to funguje:

Jakmile se zaregistrujete na některý z našich seminářů, připravíme vás na konec vaší kuřácké kariéry. Dostanete různé návrhy a pokyny, které můžete uvést do praxe sami. Mimo jiné obdržíte dotazník, který nám po vyplnění zašlete zpět, abychom vám mohli vygenerovat individuální soubory. Ty vám zašleme v den semináře a budete je potřebovat po jeho skončení.

Co si odnesete:

 • Pochopíte, proč chcete či potřebujete kouřit.
 • Pochopíte, co je zapotřebí k tomu, abyste trvale vydrželi nekouřit.
 • Dozvíte se, jak se vyrovnat s fyzickou, mentální a návykovou potřebou kouřit.
 • Naučíte se kombinaci technik, které vám pomohou přestat kouřit.
 • Naučíte se zacházet se silným nutkáním zapálit si, pokud se vůbec objeví.
 • Dozvíte se, jak si počínat, když jste v pokušení znovu sáhnout po cigaretě. Budete vědět, kdy tyto situace mohou nastat a jak se máte zachovat.
 • Obdržíte individuální tréninkové materiály dle nejnovějších vědeckých poznatků.

Jakmile přestanete:

 • Budete mít mnohem více energie.
 • Budete se cítit lépe.
 • Omládnete.
 • Zlepší se stav vaší pokožky.
 • Vaše tělo se poměrně rychle uzdraví.
 • Ušetříte spoustu peněz.
 • Budete svobodní!
 • Nepochybně byste dokázali vymyslet spoustu dalších přínosů.

Seminář se koná v sobotu a trvá od 9:30 do 17:00. Data jsou zde.
Individuální koučování a firemní semináře plánujeme individuálně. Více informací zde.

Naše zasedací místnost se nachází v bezprostřední blízkosti Brna, v průmyslové zóně Neopark v Kuřimi, Blanenská 1579/103. Před budovou lze parkovat. Snadno se k nám dostanete i městskou hromadnou dopravou.

Vaše investice do sebe sama:
Seminář s nápoji a občerstvením a se všemi službami včetně předchozí a následné péče a individuálních zvukových souborů ve formátu, který si zvolíte: 2500 Kč
Individuální koučování: 4500 Kč
Firemní semináře: kontaktujte nás

Do jednoho roku si seminář můžete zopakovat bezplatně, pokud máte pocit, že to potřebujete.

And that’s how it works:

After you registered for one of our seminars, we will prepare you for the end of your smoking career. You will receive various suggestions and instructions that you can implement yourself at home. Among other things, you will also get a questionnaire, which you send back to us so that we can create your individual files for you. These files will be handed out on the seminar day; they are important for the time after the seminar.

This is what you get:

 • You will understand why you want to smoke, or need to smoke
 • You will understand what it needs to remain a non-smoker forever
 • You will learn how to tackle the physical, mental, and habitual need to smoke
 • You will learn a combination of techniques that help you stop smoking
 • You will learn how to deal with cravings, should they arise at all
 • You will learn what to do in situations where you are tempted to smoke again; you will know when these situations may arise and how to deal with them
 • You will receive individual coaching material of the latest technology for you to take home

After you stopped:

 • You will have much more energy
 • You will smell  better
 • You will look younger
 • Your skin will improve
 • Your body will restore your health quite quickly
 • You will save an awful lot of money
 • You will be free!
 • We are sure you can think of many more points yourself

The seminar takes place on a Saturday and lasts from 9:30 to 17:00. The dates are here.
Individual coaching and company seminars are scheduled individually. More info here.

Our seminar room is located very close to Brno, in the industrial zone Neopark in Kuřim, Blanenská 1579/103. Parking is available in front of the building. We are also easy to reach by public transportation.

Your investment in yourself:
One-day seminar incl. everything above, incl. supervision in advance and afterwards, incl. individual binaural sound files converted into your desired format, incl. drinks and snacks: 2500 CZK
Individual coaching: 4500 CZK
Company seminars: please contact us

You may repeat the seminar within one year for free if you feel the need to do so.