Chcete přestat ?

Pomůžeme vám.

0 %
úspěšnost – success

Want to quit?

We can help.

SAM

Inovativní metoda s velmi vysokou úspěšností

SAM
uchopte problém s nikotinem
z různých úhlů
a přestaňte kouřit jednou provždy!

Další informace …

Jak to funguje

Na našem jednodenním semináři se dozvíte vše, co potřebujete, abyste s kouřením skoncovali jednou pro vždy.

Připravíme vás předem. Obdržíte individuální materiály dle nejnovějších poznatků a mnoho dalšího. Plus jednoroční záruka!

Další informace …

SAM

An innovative combination of methods with a very high success rate

SAM
tackle your nicotine problem from different angles and quit smoking forever!

Read more …

How it works

In our one-day seminar, you'll learn everything you need to stop forever!

We will prepare you in advance, you will receive individual material of the latest technology, and much more.
Plus a 1-year guarantee!

Read more …

Nepotřebujete cigarety. Osvobod’te se!
You don’t need cigarettes. Allow yourself to be free!

Vyberte si mezi jednodenním seminářem v Brně nebo individuálním koučinkem. Máte kolegy, kteří by se k vám rádi připojili? Nabízíme také firemní kurzy. Když už jste tady, neodkládejte to a pojd’te do toho!

Choose between our one-day seminar near Brno or individual coaching. Do you have colleagues who would like to join you? We offer company courses as well. Important: Since you are already here, do it now!

SAM – An easy way to stop smoking!